Nieuwe inzichten en een koffer vol plannen

Astrid Homan, programmamanager ROV Zuid-Holland, blikt terug op 2020

Wat een jaar is het geweest. We begonnen het vol enthousiasme en energie, samen met het netwerk. Ik denk terug aan een goed bezochte bijeenkomst met de groeiende groep van verkeers­veiligheids­ambassadeurs op 14 februari: de dag van de liefde. We deelden de noodzaak om met elkaar en onze geliefden te zorgen voor een veiliger verkeer.


“Tachtig procent minder verkeer, maar evenveel dodelijke slachtoffers”

Helaas moesten we constateren dat de cijfers slechter waren dan we in 2019 hadden gepresenteerd: nog steeds bereiken elke dag zestien mensen niet veilig hun bestemming in Zuid-Holland. In de laatste tien jaar werden er bovendien 716 dodelijke ongevallen geregistreerd. We sloten de bijeenkomst daarom af met een afspraak: we gaan met nog meer energie aan de slag.

Wie had dit verwacht?

Al snel daarna gooide COVID-19 roet in het eten. De coronagolf legde veel activiteiten stil en eiste een zware tol. Ik denk aan de mensen die ons zijn ontvallen en de leegte die zij achterlaten. De impact van het virus op al ons doen en laten is ongekend. We vragen ons af of we nog terug zullen gaan naar het ‘oude’ normaal. Of zullen we aan een nieuw normaal moeten wennen?

We zagen opvallende effecten van de pandemie. Het verkeer viel even stil, met tachtig procent minder bewegingen, maar evenveel dodelijke slachtoffers. We werden op de feiten gedrukt: gedrag is en blijft een bepalende factor in het verkeer en verdient meer aandacht. Ook op de veiligste weg kan onveilig gedrag leiden tot een ernstig ongeval.

We hebben onze flexibiliteit getoond

De omstandigheden hebben van ons gevraagd om anders te gaan werken. We investeerden in nieuwe manieren van communiceren. Social media werden belangrijker en verkeerseducatie ging grotendeels door met digitale middelen. Ook hebben we de tijd benut voor onderzoek. De inzichten daaruit vertalen we door naar nieuwe interventies.

De themaweek was een cadeautje! Een recordaantal scholen deed mee aan de schoolbrengweek en een klein leger campagneteams doorkruiste Zuid-Holland om mensen te spreken over veiligheid onderweg. We vierden het tienjarig bestaan van TotallyTraffic en gingen aan de slag met de nieuwe campagne ‘Modder op de weg’.

Met succes hebben we ‘BOB in de sportkantine’ uitgebreid naar brede steun van sportverenigingen voor verkeersveiligheid. Zij sluiten samen met ons het jaar af met de campagne “Licht AAN!”, voor meer zichtbaarheid op de fiets. Met een hologram display presenteerden we daarbij een primeur in publiekscommunicatie.


“We hebben de tijd benut voor onderzoek”

Op naar 2021!

We gaan de weg op van 2021, met een koffer vol plannen en acties en met een jubileum in het verschiet. Met de ambitie om de inzet voort te zetten, met nog meer energie en nieuwe inzichten. We hopen u allen te kunnen treffen om ons dertigjarig bestaan tegen die tijd te vieren. Ik sluit af met de beste wensen namens het hele team van het ROV Zuid-Holland en met een aanhoudend goed voornemen.

Astrid Homan Programmamanager ROV Zuid-Holland

Gezonde en verkeersveilige feestdagen!

Maak van 2021 het omslagpunt op weg naar nul

Deel dit artikel: