Nieuwe labelcommissie SCHOOL op SEEF

Scholen die zich structureel inzetten voor verkeers­veiligheid en -educatie kunnen sinds 2008 het SCHOOL op SEEF verkeersveiligheidslabel aanvragen. Een onafhankelijke commissie beoordeelt de aanvragen aan de hand van een aantal officiële criteria. Dit jaar telt de commissie verschillende nieuwe leden. Tijd voor een kennismaking dus! Scholen komen in aanmerking voor het SCHOOL op SEEF-keurmerk als ze structureel aandacht besteden aan verkeerseducatie, oudercommunicatie, de schoolomgeving en schoolroutes. De leden van de commissie brengen ieder hun eigen expertise in om de aanvragen goed te kunnen beoordelen. Ook zijn er twee adviseurs bij betrokken, die onder andere de audits op scholen verzorgen.

Nieuwe gezichten

Jan-Kees van Elderen

commissielid

“Door het werkveld van mobiliteit heb ik een omzwerving gemaakt. Ik werkte bij een advies­bureau, een vervoersbedrijf, verschillende gemeenten en nu bij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Ook heb ik lesgegeven aan de Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer in Breda, onder andere in de vakken ‘verkeers­veiligheid’ en ‘mobiliteit en gedrag’.” “SCHOOL op SEEF is actief op het snijvlak van verkeerseducatie, communicatie met ouders, buurt en gemeente en het treffen van gedrags- en infrastructurele maatregelen. Ik zie veel drive bij scholen om werk te maken van verkeersveiligheid. Als commissielid draag ik daar graag aan bij.”

Herman Buijk

commissielid

“Ik werk bij het Team Verkeer van Politie Eenheid Rotterdam. Namens die eenheid neem ik deel aan de verschillende verkeers­overleggen van de Alblasserwaard, de Drechtsteden, de Hoeksche Waard, Goeree-Overflakkee, de MRDH en de Provincie Zuid-Holland. Ook houd ik me bezig met handhavings­beleid op het gebied van verkeer.” “Sinds een paar jaar werken wij als eenheid samen met scholen. De inzet van een aantal scholen voor verkeersveiligheid valt mij op. Mooi! Verkeersveiligheid is een zaak van ons allemaal, dus we moeten ons allemaal inzetten. In de labelcommissie wil ik hier een positieve bijdrage aan leveren.”

Jet Valk

commissielid

“Tijdens het laatste jaar van de Pabo startte ik bij stichting CED-groep met de pilot ‘Verkeers­leerkracht’. Uiteindelijk heb ik negen jaar als verkeersleerkracht gewerkt. Daarna was ik vakdocent Algemene Techniek in het voortgezet speciaal onderwijs, waar ik van fietsreparatie een mooi vak maakte.” “In Rotterdam ben ik burgerraadslid bij de commissie EDEM (energietransitie, duurzaamheid, economie en mobiliteit). Leuk om weer bezig te zijn met verkeer en verkeers­educatie! Het werk in de label­commissie past hier goed bij. Zo kan ik zien wat er beklijft op scholen van de pilot destijds, en van de ontwikkelingen van de praktische verkeerseducatie.”

Hilde Spoelstra-van der Boom

adviseur

“Naast mijn werk in het basisonderwijs ben ik sinds 2014 op verschillende manieren betrokken bij verkeerseducatie. Op basis­scholen werk ik met SCHOOL op SEEF en op middelbare scholen met verschillende programma’s van TotallyTraffic.” “Kinderen hebben recht op een veilige en zo zelfstandig mogelijke deelname aan het verkeer. De praktische en aansprekende verkeers­lessen van SCHOOL op SEEF stimuleren dit. Ook moedigt SCHOOL op SEEF scholen, ouders en de gemeente aan om met elkaar zorg te dragen voor een veilige school­omgeving. Dat komt de verkeers­veiligheid voor de kinderen ten goede.”

Kees Boender

commissielid

“In de labelcommissie hoop ik een inhoudelijke, goede bijdrage te kunnen leveren, zodat het verkeersonderwijs op scholen een centrale plaats krijgt. Daarbij komt mijn ervaring in de politiek en op scholen zelf goed van pas. In de gemeente Molenwaard was ik tot en met 2018 wethouder van onder andere verkeer, burger­participatie en openbare ruimte. Daarnaast ben ik directeur van een basisschool en zet ik me al jaren in voor de uitreiking van SCHOOL op SEEF-labels. Ik ben enthousiast voor deze commissie, want ik wil eraan bijdragen dat scholieren zich veilig gedragen in het verkeer. Mede daardoor hoop ik dat er minder verkeers­ongelukken gebeuren en dat we uiteindelijk het punt van nul verkeers­slachtoffers bereiken!”

Bekende gezichten

Rita Bakker

commissielid

“In de jaren negentig ben ik op Goeree-Overflakkee enthousiast geworden over verkeers­veiligheid. En dat is niet meer overgegaan! Van 1998 tot 2006 maakte ik me hard voor de verkeersveiligheid en vooral de gedragsbeïnvloeding in Haaglanden. Sinds een aantal jaren ben ik weer terug op honk. Met veel plezier ben ik lid van de label­commissie SCHOOL op SEEF van het ROV Zuid-Holland.”

Hans Vergeer

commissielid

“Ik ben jarenlang werkzaam geweest in het verkeersveiligheidsveld, vooral op het terrein van gedragsbeïnvloeding. Na negenentwintig jaar bij de politie ben ik zeventien jaar lang hoofd van het ROV Zuid-Holland geweest. Vanuit die positie heb ik meegewerkt aan de ontwikkeling van SCHOOL op SEEF. Inmiddels ben ik gepensioneerd, maar verkeers­veiligheid is nog steeds bekend terrein voor mij.” “Met het werk in de commissie wil ik iets betekenen voor kwalitatief goede verkeers­educatie voor kinderen op verschillende soorten basisscholen. Verkeerseducatie is namelijk maatwerk. Het moet kinderen uiteraard iets leren over veilig gedrag op de weg, maar het mag ook leuk zijn!”

Rien Fluit

commissielid

“Ik ben al jaren betrokken bij veilige school-thuis-routes in verschillende gemeenten. Samen met scholen, ouders en gemeenten zorgen we voor meer veilige routes. Ik ben ook al een paar jaar lid van de Labelcommissie SCHOOL op SEEF. Het is steeds weer goed om te zien dat leerkrachten, ouders en school­directies moeite doen om verkeersveiligheid op de agenda te zetten en les te geven over het verkeer.”

Meriam van Franeker

adviseur

“Sinds 2018 doe ik de labeladvisering voor het ROV Zuid-Holland, met veel plezier. Het programma SCHOOL op SEEF is naar mijn mening een goede basis voor de zelf­redzaam­heid en veiligheid van kinderen. Scholen die meedoen aan dit programma geven hun leerlingen echt iets extra’s mee. Dat is zo belangrijk! De contacten met scholen, die allemaal op hun eigen manier invulling geven aan SCHOOL op SEEF, maken elk bezoek verrassend. Ook in het nieuwe jaar ga ik verder als labeladviseur, nu samen met Hilde.”

Deel dit artikel: