Beren van de weg!

Onder een stralende zon verzamelden zo’n 120 mensen zich op 13 juni in Diergaarde Blijdorp. Vanuit allerlei organisaties kwamen ze bij elkaar voor een symposium ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van het ROV Zuid-Holland. Aan de hand van het thema Beren op de Weg gingen we met elkaar in gesprek en deelden we kennis over kansrijke manieren om beren op de weg naar verkeersveiligheid uit de weg te ruimen.

Het symposium begon met interactieve deelsessies met klinkende namen als “Hoe krijgen we meer schapen over de dam?” over ambassadeurschap en “Kunnen we het paard voor de wagen spannen?” over opdrachtgeverschap en publiek-private samenwerking. Natuurlijk was er ook aandacht voor gedrag, handhaving en inrichting in de sessie “Met één zwaluw hebben we nog geen zomer”.

In de sessies stonden de ervaringen van deelnemers zelf centraal. Dat leverde een schat aan inzichten op. Bijvoorbeeld: we kunnen allemaal aan de slag door elkaar aan te spreken op goed en verkeerd gedrag, verkeersveiligheid te borgen in wat we doen en door het goede voorbeeld te geven.

Een ander belangrijk inzicht: overheden kunnen in hun rol als opdrachtgever belangrijke criteria formuleren voor verkeersveiligheid. Er valt bijvoorbeeld veel te winnen in het planstadium van nieuwe maatregelen in de openbare ruimte. Dan moet al worden stilgestaan bij de vraag wie er door de maatregelen worden geraakt en hoe we hen bij de vernieuwingen kunnen betrekken. Een ander belangrijk inzicht: het is belangrijk om steeds te blijven communiceren over het doel dat we voor ogen hebben. Zoals: 100% BOB, 0% op”.

Onbewust verkeersgedrag

Na de inhoudelijke sessies sprak minister Mark Harbers de deelnemers toe in een video. Hij riep het ROV op om kennis­makelaar voor verkeersveiligheid en gedrag te blijven, ook de komende dertig jaar. “Want verkeersveiligheid is nooit af”, aldus Harbers.

Vervolgens interviewde dagvoorzitter Marina Meens gedeputeerde Frederik Zevenbergen via een live-videoverbinding en nam Verkeerspsycholoog Adriaan Heino de deelnemers mee in de wondere wereld van het menselijk brein. Hoe beïnvloed je verkeersgedrag als je weet dat het grotendeels om onbewust gedrag gaat? Om hierin te slagen is het belangrijk aan te sluiten bij de drijfveren achter dat gedrag. Verderop in het magazine lees je hier meer over.

Drie aanwezigen reageerden op Heino's’ bijdrage vanuit hun expertise en achtergrond. Martin Damen (directeur van de SWOV), Annette ter Kuile (hoofd bureau Infrastructuur bij de Provincie Zuid-Holland, PZH) en Peter Meij (ambassadeur verkeersveiligheid voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, MRDH en wethouder van Ridderkerk) gingen in gesprek met dagvoorzitter Marina Meens over de beren op de weg naar verkeersveiligheid. Welke mogelijkheden zijn er om die uit de weg te ruimen? En op welke manier werken PZH, de MRDH en de SWOV hieraan?

Welkom nieuwe ambassadeurs

De bijeenkomst werd feestelijk afgesloten met de presentatie van drie nieuwe ambassadeurs: Interpolis (vertegen­woordigd door Adriaan Heino), Tjinco (vertegenwoordigd door Marcel Tjin) en Olifant Media (vertegenwoordigd door Daniël van Kalkeren). Veel deelnemers maakten van de gelegenheid gebruik om zich te laten portretteren met hun persoonlijke doelen voor verkeersveiligheid. In gezelschap van de symposium-ijsbeer, geheel in lijn met het thema van de dag. Een persoonlijke herinnering aan het symposium en de eigen intenties.

Een uitgebreider verslag van het symposium en een videoregistratie zijn te vinden achter deze link.