Ouders staan centraal tijdens de Maand van de Veilige School­omgeving

Het nieuwe schooljaar start eind augustus. Een vaak spannende en leuke periode, maar helaas ook een periode waarin veel kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs betrokken raken bij verkeersongevallen. September is daarom ook in 2022 de Maand van de Veilige Schoolomgeving (MVS). We spraken projectleiders Arjan Breider (SCHOOL op SEEF), Nynke van der Kallen (TotallyTraffic) en Marina Meens (Communicatie) over de tweede editie van deze MVS-campagne.

De rol van ouders is ontzettend groot als het om verkeersveiligheid gaat. ‘Ouders denken vaak dat de verkeersopvoeding klaar is zodra het kind kan fietsen. Daarom zetten we het thema ouderbetrokkenheid in deze editie van de MVS centraal’, vertelt Marina. 'Speciaal voor deze campagne ontwikkelden we de infographic ‘Samen meters maken’, die laat zien welke ondersteuning kinderen van hun ouders moeten krijgen om uiteindelijk zelfstandig te kunnen fietsen'.

Lessen over verkeersveiligheid

‘We vragen scholen om gedurende de campagnemaand extra aandacht te besteden aan verkeersveiligheid’, zegt Arjan. Zowel op de website van SCHOOL op SEEF als op de website van TotallyTraffic vinden onderwijsinstellingen en ouders interessante en leuke lessen voor scholieren van alle leeftijden. ‘We hopen dat scholen zoveel mogelijk lessen afnemen, zodat de hoeveelheid verkeersongevallen onder jongeren daalt’, vult Nynke aan. Het is van belang om zichtbaar te maken wat er al gebeurt rond het thema van verkeersveiligheid onder scholieren. ‘Er zijn al zoveel initiatieven en activiteiten, door die te laten zien inspireren we elkaar’, aldus Arjan.

Gemeenten en wethouders

‘Gemeenten, en in het bijzonder verkeerswethouders, spelen ook een belangrijke rol tijdens de campagne’, gaat Arjan verder. 'Wethouders kunnen scholen op de campagnemaand attenderen, gastlessen geven en veilige routes onder de aandacht brengen'. Nynke legt uit dat die veilige routes heel belangrijk zijn voor leerlingen in het voortgezet onderwijs: ‘We zien nog altijd een piek in de ongevallencijfers bij brugklassers aan het begin van het schooljaar.’

"Ouders denken vaak dat de verkeersopvoeding klaar is zodra het kind kan fietsen."

Wij gaan weer naar school!

Naast verkeerslessen kunnen scholen ook weer het ‘Wij gaan weer naar school’-materiaal bestellen. Met bijvoorbeeld, spandoeken en posters worden weggebruikers eraan herinnerd dat de zomervakantie voorbij is en dat scholieren ’s ochtends weer vaker deelnemen aan het verkeer. Er is materiaal voor het primair en het voortgezet onderwijs.

Schoolbrengweek

'Van maandag 12 tot en met vrijdag 16 september organiseert het ROV Zuid-Holland de SCHOOL op SEEF School­­breng­week. In die week besteden zij, samen met scholen en gemeenten in Zuid-Holland, extra aandacht aan lopen en fietsen van en naar school. Met de Schoolbrengmonitor kunnen leerkrachten in kaart brengen hoe leerlingen en ouders naar school komen. Op de website van SCHOOL op SEEF staan ook handige tips; van hoe je een fiets verkeersveilig maakt tot artikelen voor de nieuwsbrief', vertelt Arjan.

Meer voor ouders

Naast de infographic voor ouders staat daarnaast het ouder-kind contract deze maand in de etalage. 'Met dit contract kunnen ouders en kinderen afspraken maken over het gebruik van de mobiel in het verkeer' licht Nynke toe. Er is ook een brochure voor ouders van brugklassers gemaakt. Deze materialen zijn – net als de overige materialen voor de maand – te vinden in de toolkit. De campagnemaand zal worden afgesloten met een webinar voor ouders. Zij ontvangen tijdens dit webinar praktische tips over ouderbetrokkenheid in het verkeer.

Deel dit artikel: