‘De mening van leerlingen over de school­omgeving is waardevol’

Het Stanislascollege in Pijnacker houdt zich actief bezig met verkeersveiligheid. De school telt zo’n 1.400 leerlingen, van wie de meesten afkomstig zijn uit Pijnacker-Nootdorp, Ypenburg en Delfgauw. Peter van der Sman (wijkmanager leefbaarheid bij de gemeente Pijnacker) vroeg de school en haar leerlingen mee te denken over het verkeerscirculatieplan van de gemeente. Hierover spraken we met Gerard van Dommelen, docent aardrijkskunde op het Stanislascollege.

‘Toen Peter ons vroeg mee te denken, zag ik kansen’, begint Gerard. Hij ziet het belang van verkeersveiligheid maar al te goed in. ‘Ik praat geregeld met mijn leerlingen over hun gedrag in het verkeer en gebruik daarbij vaak de les Schoolroute.nl van TotallyTraffic. In lessen van collega's worden ook andere TotallyTraffic lessen gebruikt.’ Het merendeel van zijn leerlingen komt met de fiets naar school. ‘Hun mening over het verkeerscirculatieplan van de omgeving rondom onze school is daarom waardevol.’ De input van de leerlingen is opgehaald met een enquête.

Gevaarlijke plekken

‘Met een drone is gekeken naar plekken die de leerlingen als gevaarlijk hadden aangemerkt. Zo ook naar onze fietsenstalling’, gaat Gerard verder. ‘Samen met de gemeente Pijnacker-Nootdorp en het ROV Zuid-Holland analyseerden we de beelden.’ Onze fietsenstalling kent twee ingangen, waarvan er een de standaard ingang is. We kijken nu of we de situatie veiliger kunnen maken door de andere ingang de standaard te maken. De gemeente helpt ons hierbij.’

Belangrijke onderwerpen integreren in lessen

Het bleek lastig leerlingen bereid te vinden om aan de bijeenkomsten van de gemeente deel te nemen. ‘Wat overigens niet zegt dat het hen niet interesseert’, zegt Gerard. ‘Ik heb een leerling die regelmatig vraagt naar wat er gaat gebeuren met de input die hij en zijn medeleerlingen hebben gegeven.’ Gerard raadt daarom aan om dit soort onderwerpen te integreren in de lessen, zodat het vanzelf aan bod komt en de input van leerlingen makkelijker kan worden opgehaald. ‘Het is relevant voor de leerlingen en ook goed om als school mee te denken over de directe omgeving.’

Deel dit artikel: